JÁTÉKSZABÁLYZAT


1.Játék szervezője

A Menta Esküvő by Menta Marketing Ec. (székhely: 1144 Budapest, Egyenes u.8., cégjegyzékszám: 0111004775, adószám: 26144052142, továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Menta Esküvő Facebook oldalán. A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező látja el. Jelen játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2.A játék időtartama:

A játék 2022.02.12-28. 12:00 óráig tart.

3.Játék menete:

A Menta Esküvő Facebook oldalán 2022.02.12-én elindult a „Gyere játszani” kezdetű felhívás. A hirdetésben szereplő feltételeket a megadott határidőig teljesítők között a játék végén Szervező a székhelyén, a véletlenszerűség elve szerint kiválaszt 1 főt, akit megajándékoz 2022-es esküvője napjára 1 db, 50×50 cm, plexi, átlátszó welcome táblával, arany felirattal. A kiválasztottat Szervező Facebook üzenetben értesíti. Amennyiben a kiválasztott 2022.02.28. 12:00 időpontjától számított 48 órán belül nem veszik fel Szervezővel a kapcsolatot válasz üzenetben, úgy az ajándékra a továbbiakban nem jogosult. A kiválasztott által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező felelősséget nem vállal.

4.Ajándék:

A welcome tábláról minden információ megtalálható https://mentawebshop.hu/welcome-tabla/ oldalon.

5.Kiválasztás időpontja:

2022.02.28. 12:00

6.Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban azon Magyarországon állandó vagy tartózkodási lakhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és saját, valós Facebook profillal rendelkező, 18 év feletti természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadták a játék jelen részvételi szabályzatát, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat.

7.Kik nem vehetnek részt a játékban?

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a játékban való részvétel folytatásáról. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Menta Esküvő Facebook oldalán üzenetben kérhető tájékoztatás.

8.Személyes adatok kezelése:

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

9.Adózás és költségek

Az ajándék átruházható, de pénzre nem átváltható. Az ajándék járulékos, adófizetési és szállítási költségeit a Szervező viseli. Amennyiben a kiválasztott cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a játékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére a törvényes képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult.

Budapest, 2022.02.12.

Menta Esküvő by Menta Marketing Ec.