ÁSZF


ÁSZF: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ELÁLLÁSI JOG

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében: a Fogyasztó webhopokban megrendelt (nem pedig bérelt) termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja, melyet köteles Vállalkozó e-mail címére megküldeni. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék Vállalkozóhoz történő visszaküldésének költségét Fogyasztó viseli. A termék sértetlen, eredeti állapotban és eredeti csomagolásban történő visszaérkezését követően Vállalkozó 30 napon belül visszatéríti a megrendelt termék díját. A visszatérítés során Vállalkozó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet:

  • a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
  • olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

ÍME AZ 1. NÁSZAJÁNDÉKOTOK!

40.000 Ft összértékű AJÁNDÉK szolgáltatással kedveskedünk Nektek, melyet az ajánlatban találtok: